Chuyên mục

Quy định thành viên

Nếu bạn muốn đăng ký thành viên, bạn được đề nghị để tuân thủ những quy tắc sau đây:

- Tên đăng ký không được viết có dấu tiếng Việt (để đảm bảo hệ thống server chạy ổn định)

- Tên đăng ký không được có ký tự đặc biệt.

- Email đăng ký phải là email thực của bạn (nếu chúng tôi kích hoạt chế độ xác nhận qua mail)

Quyền lợi về chia sẻ:

- Nếu bạn chia sẻ cho bạn bè cùng đăng ký hoặc tham gia coupon, bạn sẽ nhận được 1 điểm. Những điểm này sẽ tổng hợp lại để sau này bạn có thể mở gian hàng trên giadoc.com để bán các sản phẩm khuyến mại.

Quyền lợi về đánh giá gian hàng:

- Bạn phải là thành viên mới có thể đánh giá các gian hàng.

- Nếu bạn cố tình spam nội dung đánh giá, chúng tôi sẽ gỡ bỏ và ban IP cũng như nickname của bạn vĩnh viễn.

- Mọi đánh giá gian hàng nhằm mục đích phát triển và không đả kích.

Cuối cùng, mọi thành viên tham gia đều phải chịu mọi quy định về pháp luật cũng như chế tài xử phạt của Việt Nam nếu vi phạm luật của bộ truyền thông thông tin.

Cảm ơn bạn rất nhiều.